Kavun

Melon
Melon
Melone
Melon

Kavun (Cucumis Melo), kabakgillerden sürüngen gövdeli bitki türü ve bu bitkinin iri meyvesidir. Bir yıllık otsu bir bitkidir. Sürüngen gövdesi metrelerce uzayabilir. Yaprakları yürek biçiminde iridir. Bir eşeyli ve bir evcikli çiçekleri yaprakların koltukaltından çıkar. Türüne ve çeşidine göre kalın kabuklu iri meyvesinin içi etli, sulu ve bol çekirdeklidir. Anayurdu Orta Asya İran ve Anadolu’dur. Türkiye'de yetişen başlıca türleri Topatan, Hasanbey, Van kavunu, Altınbaş Kızılırmak gibi yerel tipleri yanı sıra pek çok yerli ve yabancı hibrit çeşitleri de kullanılmaktadır

Mart ayı sonunda Antalya bölgesinde seralarda başlar. Mayıs ayı sonunda diğer bölgelerde tarlalarda başlar, ocak ayı sonunda sonlanır. Şubat ve mart aylarında ithal edilen kavun bulunur.


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

İdeal Depolama Koşulları

Genelde 5-9ºC’de % 85- 90 RH koşullarında depolanabilir.

Yetiştirilen Bölgeler

Ağırlıklı olarak Ege, Marmara, Trakya ve Ankara bölgesinde yetiştirilir.